bip.gov.pl
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 14.06.2018 z powodu:
archiwizacja

20.06.2014 r. - ogłoszenie

20.06.2014

 Nasz znak: DPS.TO. Ż.155. 570.2014

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie
poszukuje spadkobierców n/w zmarłej mieszkanki


Pani Władysława Cichała
Nazwisko rodowe: Miśkiewicz
ur. 08 maja 1923r. Oleszno
córka NN i Marianny


Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłej mieszkanki po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. (Dz.U. Nr208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006r.) o likwidacji niepodjętych depozytów.


Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach
z siedzibą w Żabowie
mgr Urszula Konopnicka

Do wiadomości:

1. Bip DPS
2. A/a

Opublikował: Urszula Konopnicka
Publikacja dnia: 20.06.2014

Dokument oglądany razy: 832
« inne aktualności