bip.gov.pl
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 14.06.2018 z powodu:
archiwizacja

20.06.2014 r. - ogloszenie

20.06.2014

 Nasz znak: DPS.TO.P 90. 599.2014.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie
poszukuje spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca

Pani Irena Stasiak
Nazwisko rodowe Stasiak
ur. 18 października 1922r Wytrębowice
córka Feliksa i Michaliny

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego mieszkańca po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. ( Dz. U. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006r.) o likwidacji depozytów.
Z poważaniem
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach
z siedzibą w Żabowie
mgr Urszula Konopnicka
Do wiadomości:
1 Bip DPS
2 Tablica ogłoszeń DPS Pyrzyce
3 Tablica ogłoszeń DPS Żabów
4 A/a
Pismo sporządziła Jolanta Dziękońska pracownik socjalny tel. kont. 91-5700-133

Opublikował: Urszula Konopnicka
Publikacja dnia: 20.06.2014

Dokument oglądany razy: 1086
« inne aktualności