bip.gov.pl
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 14.06.2018 z powodu:
archiwizacja ogłoszenia

17.10.2016 r. - ogłoszenie

17.10.2016

 Żabów dnia 17.10.2016r.


Nasz znak: DPS.TO. Ż.184.1003.2016

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie
poszukuje spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca


Panu Stęplewski Stanisław
ur. 04 maja 1951r. Szczecin
syn Edwarda i Józefy


Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego mieszkańca po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. (Dz.U. Nr208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006r.) o likwidacji niepodjętych depozytów.


Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach
z siedzibą w Żabowie
mgr Urszula Konopnicka

Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń DPS Żabów
2. Tablica ogłoszeń DPS Pyrzyce
3. BIP DPS
4. A/a

Opublikował: Urszula Konopnicka
Publikacja dnia: 17.10.2016

Dokument oglądany razy: 540
« inne aktualności