bip.gov.pl
RSS
A A A K

Zadania


W myśl Rozporządzenia MPiPS z dnia 19 pździernika 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej, Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne w oparciu o zakres świadczonych usług, a mianowicie:
1) usługi w zakresie potrzeb bytowych:
- zapewnienie miejsca zamieszkania ,
- wyposażenie w niezbędną odzież i obuwie,
- wyżywienie w tym dietetyczne zgodnie z wskazaniami lekarza
- utrzymanie czystości.
2) Usługi opiekuńcze:
- zapewnienie całodobowej opieki, pielęgnacji,
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu.
3) Usługi wspomagające:
- umożliwienie udziału w zajęciach terapii zajęciowej,
- podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
- umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
- pomoc w nawiązaniu, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
- zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach.
Ponadto jednostka nasza umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, przysługującym na podstawie obowiązujących przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym.
Organizacja naszego Domu uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz pomoc w fizycznej i psychicznej sprawności.
Mieszkańcami Domu są osoby o różnym stopniu sprawności fizycznej.

rejestr zmian
Zadania:
W myśl Rozporządzenia MPiPS z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej, Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne w oparciu o zakres świadczonych usług, a mianowicie:
1) usługi w zakresie potrzeb bytowych:
- zapewnienie miejsca zamieszkania ,
- wyposażenie w niezbędną odzież i obuwie,
- wyżywienie w tym dietetyczne zgodnie z wskazaniami lekarza
- utrzymanie czystości.
2) Usługi opiekuńcze:
- zapewnienie całodobowej opieki, pielęgnacji,
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu.
3) Usługi wspomagające:
- umożliwienie udziału w zajęciach terapii zajęciowej,
- podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
- umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
- pomoc w nawiązaniu, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
- zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach.
Ponadto jednostka nasza umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, przysługującym na podstawie obowiązujących przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym.
Organizacja naszego Domu uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz pomoc w fizycznej i psychicznej sprawności.
Mieszkańcami Domu są osoby o różnym stopniu sprawności fizycznej.Opublikował: Justyna Rewerska-Głodowska
Publikacja dnia: 14.06.2018
Podpisał: Justyna Rewerska-Głodowska
Dokument z dnia: 14.06.2018
Dokument oglądany razy: 2 482