bip.gov.pl
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 14.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana koncepcji BIP

Procedura przyjmowania mieszkańca

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie :
1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu,
2) wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia opieki w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
3) opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się,
4) opinii powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
5) decyzji organu emerytalno-rentownego, ustalającego wysokość renty lub emerytury.
Dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej a następnie przekazuje do powiatowego centrum pomocy rodzinie, które wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu.Opublikował: Justyna Rewerska-Głodowska
Publikacja dnia: 14.06.2018
Podpisał: Justyna Rewerska-Głodowska
Dokument z dnia: 14.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 969