bip.gov.pl
RSS
A A A K

Postępowania

POSTĘPOWANIA 2022 R. 

 09.11.2022 r.  - ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 

do zapytania ofertowego nr 6/2022

na zakup i dostawę art. spożywczych 

PAKIET NR 3

userfiles/file/Odpowied%C5%BA%20na%20zapytanie%20-%20PAKIET%203.pdf


ZAPYTANIE   OFERTOWE NR 6/2022

na zakup i dostawę artykułów spożywczych -  na okres 6 miesięcy.

 • zapytanie ofertowe

userfiles/file/Zapytanie%20ofertowe%202022-2023.doc

 • zał. nr 1 - formularz ofertowy

 userfiles/file/Za%C5%82_%201%20-%20oferta%202022%20-      %20grudzie%C5%84%20-%20maj.doc

 • zał. nr 2 - formularze cenowe

userfiles/file/Za%C5%82_%202%20a-g%20-%20Formularze%20cenowe%20BIP.xls

 • zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy

userfiles/file/za%C5%82_%203%20-%20o%C5%9Bwiadczenie%202022%20-%20grudzie%C5%84%20-%20maj.doc

 • zał. nr 4 - informacja RODO

userfiles/file/Za%C5%82_%204%20-%20informacja%20RODO%202022%20r_%20-%20grudzie%C5%84-maj.doc

 • zał. nr 5 - wzór umowy

userfiles/file/Zal_%205%20-%20umowa%202022%20r_-grudzie%C5%84%20-%20maj.doc


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2022 - CZĘŚĆ II

na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla DPS w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie (dostawy na okres 6 miesiecy)

 • Zapytanie ofertowe

userfiles/file/Zapytanie%20ofertowe%202022%20-%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20II.doc

 • zał. nr 1 - formularz ofertowy

userfiles/file/Za%C5%82_%201%20-%20oferta%202022%20-%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20II.doc

 • zał. nr 2 - formularz cenowy - pakietu nr 3

userfiles/file/Za%C5%82_%202%20%20formularze%20cenowe%20%20-%20%202022%20-%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20II.xls

 • zal. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy

userfiles/file/za%C5%82_%203%20-%20o%C5%9Bwiadczenie%202022%20-%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20II.doc

 • zał. nr 4 - Informacja RODO

userfiles/file/Za%C5%82_%204%20-%20informacja%20RODO%202022%20r_%20-%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20II.doc

 • zał. nr 5 - wzór umowy

userfiles/file/Zal_%205%20-%20umowa%202022%20r_-%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20II.doc


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2022 

na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla DPS w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie (dostawy na okres 6 miesiecy)

 • Zapytanie ofertowe

userfiles/file/Zapytanie%20ofertowe%202022.doc

 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy

userfiles/file/Za%C5%82_%201%20-%20oferta%202022.doc

 • załącznik nr 2 - formularz cenowy pakietów od 2a do 2g

userfiles/file/Za%C5%82_%202%20a-g%20formularze%20cenowe%20%20-%20%202022.xls

 • załacznik nr 3 - oświadczeniw Wykonawcy

userfiles/file/za%C5%82_%203%20-%20o%C5%9Bwiadczenie%202022.doc

 • załącznik nr 4 - Informacja RODO

userfiles/file/Za%C5%82_%204%20-%20informacja%20RODO%202022%20r_.doc

 • załącznik nr 5 - wzór umowy

userfiles/file/Zal_%205%20-%20umowa%202022%20r_.doc


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę:

1. Chemia i sprzet gospodarczy

2. chemia profesjonalna, medyczne środki dezynfekcyjne,

3. rękawice nitrylowe

Załączniki:

 •  Zapytanie oferowe

userfiles/file/Zapytanie%20ofertowe(%20%C5%9Br_czysto%C5%9Bci,dezynfekcja,itp).pdf

 • zał.1 - formularz ofertowy - chemia i sprzet gospodarczy.

userfiles/file/PAKIET%201-%20Chemia%20i%20sprzet%20gopodarczy.ods

 • zał. 2 - formularz ofertowy - chemia profesjonalna, medyczne środki dezynfekcyjne. 

userfiles/file/PAKIET%20220Chemia%20profesjonalna,%20medyczne%20%C5%9Brodki%20dezynfekcyjne.ods

 • zał. 3 - formularz ofertowy - rękawice nitrylowe.

userfiles/file/PAKIET%203-%20R%C4%99kawice%20nitrylowe.ods

 • zał. 4 - druk oferty

userfiles/file/Oferta-%20za%C5%82_3%20a%20do%20regulaminu.odt

 • zał. 5 - wzór umowy

userfiles/file/umowa%20-%C5%9Br_czysto%C5%9Bci.odt


POSTĘPOWANIA  2021 R. 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych

dla DPS w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie.

1. Zapytanie ofertowe

      userfiles/file/Zapytanie%20ofertowe%202021.doc

2. Zał. 1 - Formularz ofertowy

     userfiles/file/Za%C5%82_%201%20-%20oferta%202021.doc

3. Zał. 2 - Formularz cenowy pakietów od 2a do 2g

     userfiles/file/Formularze%20cenowe%202021.xls

4. Zał.3 - wzór umowy.

     userfiles/file/Za%C5%82_%203%20-%20umowa%202021.docOpublikował: Justyna Rewerska-Głodowska
Publikacja dnia: 09.11.2022
Podpisał: Justyna Rewerska-Głodowska
Dokument z dnia: 12.04.2021
Dokument oglądany razy: 1 267